Akademi Manifesto

Paradoks Film Akademi, bir yandan üniversitelerin sinema pratiğinden uzak teorik eğitimine, diğer yandan sektörel pratiğin estetik perspektiften uzak bir teknik çıraklık sürecine alternatif olarak, özgün bir akademik-pratik sentezle, Metin Gönen tarafından kuruldu.

Paradoks Film Akademi; 2009 yılındaki kuruluşundan bu yana, bir yandan, sinemanın tekniğe ve “gramer” kurallarına rağmen icra edilen paradoksal bir sanat, duyumsanan bir sine-düşünce biçimi olduğu fikriyle eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Diğer yandan, Paradoks Film Akademi, teknik kendi başına eser yaratmadığı, sinema grameri kendi başına sanat yapmadığı için; kayıt yapan kameranın ardında seçim yapacak ve neyin ne şekilde, hangi açıdan, ne tür bir ışık altında kayda alınacağına karar verecek bir kamera-göz düşüncesine vurgu yapıyor.

Paradoks Film Akademi, “sinema dili” kendi başına dramatik öyküler anlatmadığı için, sinematografik öyküleme operasyonlarını belli bir temel sine-fikir etrafında organize eden, sinemasal olarak düşünebilen öznelerin eğitimini temel alıyor.

Paradoks Film Akademi, bu belirlediği sanat felsefesi ve sinema pratiği çerçevesinde gerçekleştirdiği, “öğretici-örnek eserlerle birlikte düşünme ve öğrenme olarak adlandırdığı görsel-pratik sinema eğitimini, her yıl farklı sinema atölyeleri şeklinde gerçekleştiriyor.

Bir yandan, her sene düzenli olarak Yönetmenlik, Senaryo Yazarlığı, Belgesel Film Yönetmenliği, Sine-Felsefe (Bir Film Nasıl Düşünür?) atölyelerinde kapsamlı bir akademik-pratik sinema eğitimi vererek yönetmenler, senaristler, sinema yazarları ve sine-felsefeciler yetiştiriyor.

Diğer yandan da, uzun metraj sinema filmleri, belgeseller, kısa metraj filmlerin yapımı için, 2011 yılında kurulan Paradoks Film Prodüksiyon’da, Akademi’den yetişen öğrencilere açık bir şekilde proje çalışmaları sürdürülüyor.

Aynı zamanda, sinema atölyelerindeki özgün eğitim faaliyetleri, sinema teorisi, sinema tarihinin önemli filmleriyle ilgili incelemeler ve sine-felsefe çalışmaları, Paradoks Dergi, Sine-Felsefe’de yayınlanıyor.

Paradoks Film Akademi

“HEPİMİZ SİNEMACIYIZ”

www.paradoksdergi.com

www.paradoksakademi.com

www.paradoksfilm.com

akademi-yonetmenlik-web

oyunculuk12

akadem-yonetmenlik-web

akademyönetmenlik-web

148253_177353372282937_675648_n

297032_296862690332004_588779578_n