Akademi Manifesto

Paradoks Film Akademi; bir yandan üniversitelerin sinema pratiğinden uzak kalan yüzeysel eğitimine, diğer yandan profesyonel-sektörel pratiğin estetik-sinematografik perspektiften uzak bir teknik çıraklık sürecine alternatif olarak, özgün bir sanatsal ve pratik sentezle, Metin Gönen tarafından 2009 yılında kuruldu.

Paradoks Film Akademi; kuruluşundan bu yana, bir yandan, sinemanın özünde tekniğe ve klişe “gramer” kurallarına rağmen icra edilen paradoksal bir sanat, duyumsanan bir yaratım ve hissedilen bir sine-düşünce biçimi olduğu fikriyle eğitim çalışmalarını sistemli bir şekilde sürdürüyor.

Diğer yandan, Paradoks Film Akademi, teknik kendi başına eser yaratmadığı, teknoloji kendi başına sanat yapmadığı için; kayıt yapan kameranın ardında seçim yapacak ve neyin ne şekilde, hangi açıdan, ne tür bir ışık altında kayda alınacağına karar verecek bir sanatçı kamera-gözün eğitilmesinin gerekliliğine inanıyor.

Paradoks Film Akademi, “sinema dili” kendi başına dramatik öyküler anlatmadığı için, sinematografik öyküleme operasyonlarını belli bir temel sine-fikir etrafında organize edecek, sinematografik olarak düşünebilen öznelerin yetiştirilmesini eğitiminin temeli yapıyor.

Paradoks Film Akademi, bu belirlediği sanat felsefesi ve sinema pratiği çerçevesinde gerçekleştirdiği, “öğretici-örnek eserlerle birlikte öğrenme ve düşünme” olarak adlandırdığı ve Türkiye’de bir model haline gelen görsel-pratik sinema eğitimini, her yıl sistemli olarak 5 temel sinema atölyesi şeklinde gerçekleştiriyor.

Bir yandan, her sene düzenli olarak Yönetmenlik, Senaryo Yazarlığı, Belgesel Film Yönetmenliği, Sine-Felsefe (Bir Film Nasıl Düşünür?) ve Oyunculuk atölyelerinde kapsamlı, derinlikli bir akademik, sanatsal ve pratik sinema eğitimi vererek yönetmenler, senaristler, sinema yazarları ve sine-felsefeciler yetiştiriyor.

Diğer yandan da, fikirsel ve sinematografik yaratıcılığı olan uzun metraj sinema filmleri, belgeseller, kısa metraj filmlerin yapımı için, 2011 yılında Metin Gönen tarafından kurulan Paradoks Film Prodüksiyon’da (www.paradoksfilm.com) proje çalışmaları Akademi’den yetişen öğrencilere açık bir şekilde sürdürülüyor.

Aynı zamanda, sinema atölyelerindeki özgün eğitim faaliyetleri, sinema teorisi, sinema tarihinin önemli filmleriyle ilgili incelemeler, alanında bir referans olan sine-felsefe çalışmaları, Paradoks Film Dergi, Sine-Felsefe’de (www.paradoksdergi.com) yayınlanıyor.

Paradoks Film Akademi

“HEPİMİZ SİNEMACIYIZ”

www.paradoksdergi.com

www.paradoksfilm.com

akademi-yonetmenlik-web

akadem-yonetmenlik-web

akademyönetmenlik-web

148253_177353372282937_675648_n

297032_296862690332004_588779578_n