Articles Tagged “Akademi Manifesto”

  • Akademi Manifesto

    Paradoks Film Akademi; bir yandan üniversitelerin sinema pratiğinden uzak kalan yüzeysel eğitimine, diğer yandan profesyonel-sektörel pratiğin estetik-sinematografik perspektiften uzak bir teknik çıraklık sürecine alternatif olarak, özgün bir sanatsal ve pratik sentezle, felsefeci-sinemacı-yazar Metin Gönen tarafından…

Back to Top